เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ นำโดย ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดี พร้อม ผศ.อุดม งามเมืองสกุล หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาตรี) และอาจารย์สุรชัย เดชพงษ์ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) และการร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองสถาบัน ตลอดจนการให้บริการวิชาการสู่สังคม ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 23 ก.ค. 57 เวลา 16:43)
คุณนงลักษณ์ จันทร์เชื้อ เจ้าของร้านหอมกรุ่น Coffee และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
โดย สำนักงานอธิการบดี (วันที่ 23 ก.ค. 57 เวลา 14:07)


ขอเชิญ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน ร่วมกิจกรรม "Payap Freshy Prep: Payap Spirit"
โดย (วันที่ 18 ก.ค. 57 เวลา 19:55)
ประกาศ - ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุน 77 จังหวัด, ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรฯ, ทุนหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 18 ก.ค. 57 เวลา 19:55)
ประกาศ-การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.พายัพ ผ่านระบบกลาง Admissions 2557 ร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 02 ก.ค. 57 เวลา 09:27)
ม.พายัพ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรรณวิภา สุพันธะ และนางสาวดรุณฉาย ทัตโถมะ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักศึกษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 02 ก.ค. 57 เวลา 09:29)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การทำดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่”  
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 14 ก.ค. 57 เวลา 18:07)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)  ขยายเวลารับสมัครถึง 30 กรกฎาคม 2557
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 57 เวลา 10:23)