เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service New E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์มาลี คงวรรณนิติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ต้อนรับ Dr. Reg Pecen อธิการบดี North American University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
โดย สำนักงานอธิการบดี (วันที่ 12 ก.พ. 59 เวลา 16:42)
อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 12 ก.พ. 59 เวลา 16:35)


ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี พ.ศ.2559 คลิกที่นี่
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 10 ก.พ. 59 เวลา 13:34)
สถาบันภาษาศาสตร์ ม.พายัพ จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “คาเฟ่วิคลิฟ 2016”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 09 ก.พ. 59 เวลา 14:01)
ด่วน....สำนักสื่อสารองค์กร แจ้งย้ายที่ทำงาน
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 08 ก.พ. 59 เวลา 21:14)
 ม.พายัพ จับมือ ม.เคเซน ประเทศญี่ปุ่น จัดค่ายอาสาพัฒนาร่วมสร้างระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 04 ก.พ. 59 เวลา 08:51)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมงาน International Day ครั้งที่ 13
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ก.พ. 59 เวลา 13:36)
ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 42 ปี     
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 09 ก.พ. 59 เวลา 13:01)