เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาประมวลภาพกิจกรรม
ผศ. ดร. สมพันธ์ วงค์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินจาก คุณศุภลักษณ์ พรหมกันธา ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าข่อย และคณะ เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณการจัดงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
โดย สำนักงานอธิการบดี (วันที่ 28 พ.ย. 57 เวลา 11:47)
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการประกวดแผนการตลาดแบบบูรณาการ และการตลาดเชิงกิจกรรม ปีที่ 7 ของ บริษัท A.P. Honda จำกัด ภายใต้โจทย์ “Zoomer-X Life Unblocked แสบสรรค์..มันส์นอกกรอบ” และได้รับเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศจัดงานมอเตอร์โชว์ของประเทศไทยต่อไป เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 27 พ.ย. 57 เวลา 13:26)


ขอเชิญร่วมงาน Payap University Homecoming day
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 25 พ.ย. 57 เวลา 17:36)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : สู่การนำไปใช้” (หลักสูตรเร่งรัด : ระดับพื้นฐาน)
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 12:34)
ม.พายัพ ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา 13:56)
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ สร้างชื่อ  คว้า 2 รางวัลกรมสรรพากร  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 06 พ.ย. 57 เวลา 10:19)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ประสานพลังรับมือวิกฤตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 31 ต.ค. 57 เวลา 11:03)
แจ้งรับบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษา
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 10 ต.ค. 57 เวลา 09:52)