เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนางสาวภัทรสุดา โซวสง่า นักกีฬายิงปืน จากมหาวิทยาลัยพายัพ
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ม.ค. 58 เวลา 10:00)
ม.พายัพ ประกาศผลสอบโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 3 แห่ง
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 22 ม.ค. 58 เวลา 20:32)
สำนักทุนการศึกษาฯ ม.พายัพ จัด “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.”  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 15 ม.ค. 58 เวลา 16:29)
ม.พายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2557”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 12 ม.ค. 58 เวลา 17:11)
ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ "Joy Starts Here"
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 09 ม.ค. 58 เวลา 16:33)
ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ "Joy Rekindled for Couples"
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 09 ม.ค. 58 เวลา 16:31)