เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา” ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยร่วมบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือจำนวน ๑๒ มหาวิทยาลัย ในเพลง “ลาวดำเนินทราย” บรรเลงวงครูอาวุโสในเพลง “แขกมอญบางขุนพรหม” และวงเดี่ยวสถาบันในนามมหาวิทยาลัยพายัพ ในเพลง “แขกโอด ๓ ชั้น”
โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา (วันที่ 01 ก.ค. 58 เวลา 12:40)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน PAYAP Open House & Admissions Fair 2015 ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผลการตัดสินได้แก่ 1.นายเตชิษฏ์ เสนารัตน์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ 2.นางสาวกวินสรา อดุลยวินิจ จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3.นางสาวเณศรา ปวนไฝ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 4.นางสาวนาว ตาจุมปา จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รางวัลชมเชย
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ก.ค. 58 เวลา 12:34)


ด่วน!! ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม สำหรับการจัด Talk Show พิเศษ โดย คุณ คริสโตเฟอร์ ไรท์
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ก.ค. 58 เวลา 17:47)
สถาบันชีวิตวิทยา จัดกิจกรรม สุขที่ใจ ชีวิตดี๊ดี ชีวีมีสุข
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ก.ค. 58 เวลา 14:50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ (ผู้ช่วยพยาบาล) ประจำปีการศึกษา 2558
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 24 มิ.ย. 58 เวลา 15:36)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 19 มิ.ย. 58 เวลา 13:18)
สำนักวิจัย ขอเชิญฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของขิงต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับยาเคมีบำบัด”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 19 มิ.ย. 58 เวลา 13:30)
ม.พายัพ จัดโครงการ “PAYAP Open House & Admissions Fair 2015”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 17 มิ.ย. 58 เวลา 12:44)