เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา


ประมวลภาพกิจกรรม
บ้านพักนานาชาติภารดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึง ภาษา วรรณคดี ศิลปวัตถุ ดนตรี อาหารและการแต่งกาย ณ ห้องอาหารบ้านพักนานาชาติภารดรภาพ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
โดย บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ (วันที่ 22 ส.ค. 57 เวลา 10:58)
ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม คุณแม่บุญเลื่อน คชชาคร มารดา อ.ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ณ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 21 สิงหาคม 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 22 ส.ค. 57 เวลา 10:21)


คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรม นศ.พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 22 ส.ค. 57 เวลา 14:32)
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  ขอเชิญนักศึกษามาร่วมฝึกฝนทักษะความรู้และร่วมแข่งขันการลงทุนออนไลน์กับ “TFEX Click2Win Campus League 2014”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 ส.ค. 57 เวลา 09:49)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ม.พายัพ ขอเชิญร่วมโครงการ "ออมอย่างไร? ให้รวยด้วยตนเอง"
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 ส.ค. 57 เวลา 13:26)
งานบริการให้คำปรึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Counseling)
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 22 ส.ค. 57 เวลา 15:17)
ม.พายัพ เตรียมรับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมสิ่งทอประจำชาติอาเซียน ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2558   
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 13:46)
บริษัท Divergent Payap Dummy Company กำหนดจัดงาน Grand Opening "Freshy 4 Fun"
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 18:09)