เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจร่วมงานChiang Mai Entrepreneurs Night Reception โดยได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ Michael G. Heath กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และท่านเอกอัครราชฑูต Glyn T. Davies เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมงาน ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 21:50)
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งเจียงใหม่ 2558 ร่วมประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมขบวน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook : PYUOfficial)
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 00:22)


ม.พายัพ เชิญชมคริสต์มาสคอนเสิร์ตสุดไพเราะจากวิทยาลัยดุริยศิลป์
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 21:54)
สโมสรเจ้าหน้าที่ฯ ม.พายัพ จัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 21:54)
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 23 พ.ย. 58 เวลา 13:37)
คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดแสดงนิทรรศการภาพชุดผลงานนักศึกษา
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 18 พ.ย. 58 เวลา 16:52)
สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาว ในโครงการ “แบ่งปันน้ำใจสู่สังคม” ปี 2558
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 07 พ.ย. 58 เวลา 09:46)
ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 03 พ.ย. 58 เวลา 09:52)