เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service New E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 28 เม.ย. 59 เวลา 15:33)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟและการปฏิบัติตนเมื่อแผ่นดินไหวในอาคารหอพักนักศึกษา (ตึก 8 ชั้น)” โดยทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
โดย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 09:16)


มหาวิทยาลัยพายัพ จัดมนัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 10:06)
สำนักงานศาสนกิจ จัดกิจกรรมใคร่ครวญถึงธรรม
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 28 เม.ย. 59 เวลา 14:35)
Click here, Payap University Event Calendar 2016 / ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยพายัพ 2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 เม.ย. 59 เวลา 09:46)
วิทยาลัยดุริยศิลป์ ขอเชิญชม Spring 2016 Honor Recotal
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 23 เม.ย. 59 เวลา 14:36)
กำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2558 สำหรับคณาจารย์
โดย สำนักหอสมุด (วันที่ 18 เม.ย. 59 เวลา 13:59)
คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สนใจ ด้วยการชำระค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายเพียงเทอมละ 30,000.- บาท
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 31 มี.ค. 59 เวลา 10:18)