เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย e-registrar e-library e-learning (LMS) e-mail service สารพันข่าว / e-news สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ในการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 11 เม.ย. 57 เวลา 16:39)
อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา ม.พายัพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บุคลิกภาพในการสมัครงาน ในงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ อุทยานล้านนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 11 เม.ย. 57 เวลา 16:29)


สำนักงานฝ่ายศาสนกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรม  Payap-summer camp 2557
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 23 เม.ย. 57 เวลา 09:30)
ม.พายัพ ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับตรง (โควตาโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2557
โดย (วันที่ 26 มี.ค. 57 เวลา 11:51)
คณะพยาบาลฯ ม.พายัพ รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ เนื้อหาเข้มข้น นำไปใช้ได้จริง  ฝึกกับเจ้าของภาษา  ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งเขียน Nurses’ note เป็นภาษาอังกฤษ
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 04 เม.ย. 57 เวลา 15:34)
ม.พายัพ ประกวดราคาบูรณะซ่อมแซมอาคารสายธารธรรม 
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 11 เม.ย. 57 เวลา 18:19)
ม.พายัพ ขอเชิญร่วมพิธีดำหัว อาจารย์อาวุโสประจำปี 2557
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 27 มี.ค. 57 เวลา 10:25)
ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โดย สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วันที่ 02 พ.ย. 56 เวลา 02:23)