เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาประมวลภาพกิจกรรม
สำนักวิจัย ม.พายัพ บริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคาระห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" ให้กับนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร โดยคุณกันยารัตน์ เอื้อมอัมพร เป็นวิทยากร ณ ห้อง Training Room ชั้น 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 15:47)
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ คณะกรรมการสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ สัญจรพบปะเยี่ยมเยี่ยนบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ภัตตาคารบุนนาค ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 15:14)


ม.พายัพ ประกาศผลสอบโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 3 แห่ง
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 04 ก.พ. 58 เวลา 14:53)
สำนักทุนการศึกษาฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ม.พายัพ ประจำปีการศึกษา 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ก.พ. 58 เวลา 10:51)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ม.พายัพ ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ก.พ. 58 เวลา 11:30)
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดคอนเสิร์ต นักเรียนเอกสาย ศิลป์ - ดนตรี
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 17:28)
คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 18:18)
ม.พายัพ จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 10:49)