เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ งดให้บริการอาหาร ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
โดย บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ (วันที่ 22 พ.ค. 58 เวลา 00:27)
นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ นำนักศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 14 พ.ค. 58 เวลา 10:58)
ขอเชิญนักศึกษา ม.พายัพ และผู้สนใจ ร่วมโครงการ Intensive Korean Program
โดย สำนักวิเทศสัมพันธ์และบริการ (วันที่ 07 พ.ค. 58 เวลา 15:48)
งานคลังพัสดุ ขอแจ้งปิดทำการ เพื่อทำการตรวจนับอุปกรณ์/วัสดุสำนักงานคงเหลือ ประจำปีการศึกษา2557
โดย แผนกธุรการ(จัดซื้อ/ทรัพย์สิน/คลังพัสดุ) (วันที่ 07 พ.ค. 58 เวลา 15:43)
ม.พายัพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสมาคมภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ครั้งที่ 25
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 11 พ.ค. 58 เวลา 14:17)
ม.พายัพ เปิดหลักสูตร Intensive Korean Program และ Intensive Chinese Program
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 เม.ย. 58 เวลา 11:41)