ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายวิชาการ และการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
waraporn ( 2016-12-07 16:02:28)

ขอเชิญบุคลากร ร่วมงานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
waraporn ( 2016-12-07 09:48:25)

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 2 อัตรา
sukitti ( 2016-11-25 13:59:15)

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
sukitti ( 2016-11-25 13:58:07)

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”
waraporn ( 2016-11-24 16:04:10)

กว่าจะเป็นข้าวแห่งพระพร ความภาคภูมิในของมหาวิทยาลัยพายัพ
waraporn ( 2016-11-24 15:12:37)

มหาวิทยาลัยพายัพ แจกทุนการศึกษา เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
waraporn ( 2016-11-21 14:42:09)

ดูทั้งหมด