ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับฟังความรู้เพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
sukitti ( 2017-03-23 16:15:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ แจกทุนการศึกษา เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
sukitti ( 2017-03-23 16:13:42)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
sukitti ( 2017-03-23 16:10:48)

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ นิฮงไซ (Nihonsai) ประจำปีการศึกษา 2559
sukitti ( 2017-03-23 10:25:18)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญเที่ยวงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน สอนการนวดแผนไทยฟรี
sukitti ( 2017-03-15 21:10:43)

สาขาวิชาการตลาด จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 28 สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0
sukitti ( 2017-03-10 15:51:36)

ดูทั้งหมด