ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2560
sukitti ( 2017-04-27 09:35:41)

ม.พายัพ ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
waraporn ( 2017-04-26 14:33:11)

ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
sukitti ( 2017-04-21 17:17:54)

ม.พายัพ มุ่งสู่ยุโรป นำความงามของศิลปะไทยและหัวใจแห่งความอาลัยองค์ภูมิพล ประกาศแก่ชาวต่างชาติ
waraporn ( 2017-04-21 10:44:12)

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
sukitti ( 2017-04-20 09:19:56)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ขอเชิญชมการแสดง April Honor Recital วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
waraporn ( 2017-04-19 11:07:55)

ดูทั้งหมด