ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด”
waraporn ( 2017-08-18 15:03:36)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Information Technology (IT) Department 2 Positions of Full-time Instructor
sukitti ( 2017-08-15 09:49:57)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the International Business Management (IBM) 1 Position of Full-time Instructor
sukitti ( 2017-08-15 09:48:44)

บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ อ่านหนังหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี คลิกที่นี่
sukitti ( 2017-08-02 09:28:20)

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครใช้งานระบบ Internet คลิกที่นี่
sukitti ( 2017-08-01 11:19:55)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ทำความร่วมมือด้านการวิจัย ทางด้าน Acoustic Machine Learning กับ Newcastle University
waraporn ( 2017-08-01 10:19:38)

ดูทั้งหมด