หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "HRM สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "HRM สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2559

คณาจารย์ และ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "HRM สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริและศูนย์สาธิต และส่งเสริมศิลปะวิชาชีพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า ณ น้ำตกหมอกฟ้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2560