หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท ณ ห้องนมัสการ Edwin C McDaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560