หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดโครงการอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดโครงการอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดโครงการอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งวิธีตรวจเช็คอุปกรณ์ การบำรุงรักษา การเตรียมความพร้อม ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย การอพยพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560