หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. คอนรัด คิงศ์ฮิลล์

อธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. คอนรัด คิงศ์ฮิลล์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. คอนรัด คิงศ์ฮิลล์ จัดโดยสำนักงานพันธกิจการศึกษา และหน่วยงานสวัสดิการ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ ห้องประชุม Dr. Konrad Kingshill สำนักงานพันธกิจการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560