หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาการตลาด จัดการบรรยาย สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0

สาขาวิชาการตลาด จัดการบรรยาย สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ แข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 28 สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยากรสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คอลัมนิสต์นิตยสารทางการตลาดนิตยสาร MARKETEER และ MARKETEER Online เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว