หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ Fr. Ramon Santacana, Chaplain, Providence University

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ Fr. Ramon Santacana, Chaplain, Providence University

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Fr. Ramon Santacana, Chaplain, Providence University และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560