หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ Rev. Jonathan Vickers, Chairman, Christian Outreach Centre Foundation (COC)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ Rev. Jonathan Vickers, Chairman, Christian Outreach Centre Foundation (COC)

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Rev. Jonathan Vickers, Chairman, Christian Outreach Centre Foundation (COC) และคณะ ร่วมปรึกษาหารือและเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560