หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว