หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Award The Best Invention

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Award The Best Invention

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์ประจำที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Award The Best Invention จากประเทศอิหร่าน ในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul international intervention fair 2017 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้