หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาการวิชาตลาด มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กไทย

สาขาการวิชาตลาด มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กไทย

สาขาการวิชาตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว