หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน

คณะนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน" โดย อาจารย์คนึง เพชรสมัย วิทยากรผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรม Video Stock มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก และ Admin กลุ่ม Video Stocker ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว