หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรหัส 56 สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องในโอกาสประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรหัส 56 สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องในโอกาสประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรหัส 56 สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องในโอกาสประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560