หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฌบราณคดี โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560