หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และฉลองก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และฉลองก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และฉลองก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อีซีคอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ