หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากสภาเภสัชกรรม

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากสภาเภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากสภาเภสัชกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560