หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี (ปีการศึกษา 2559)

มหาวิทยาลัยพายัพ พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี (ปีการศึกษา 2559)

มหาวิทยาลัยพายัพ พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี (ปีการศึกษา 2559) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว