หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้แทนบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย เข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี ม.พายัพ

ผู้แทนบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย เข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี ม.พายัพ

คุณสุมาลี ลู่ควร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี