หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 12 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 12 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2560 จัดนมัสการพระเจ้าพิธีขอพระพรปลูกข้าววันแม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณข่วงไครอส หอพักโอเมกา - อัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ทิศตะวันออก