หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน"

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน"

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและการบริการวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่