หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี ม.พายัพ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี ม.พายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ