หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 ที่มาเยี่ยมเยียนคณะนิเทศศาสตร์

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 ที่มาเยี่ยมเยียนคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1 และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560