หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พายัพ

ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พายัพ

คุณพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 11กันยายน 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี