หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก โดยจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ WETV ในเร็วๆ นี้

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก โดยจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ WETV ในเร็วๆ นี้

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ซึ่งน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติ และการให้ธรรมชาติดูแลกันเอง โดยมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ปลูกดอกปอเทือง ซึ่งมีสีเหลือง เพื่อร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพิ่มความสวยงามให้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการบำรุงรักษาดินให้มีสภาพที่เหมาะสม โดยจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ WETV ในเร็วๆ นี้