หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ภญ. วราภรณ์ ปัณณวลี ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560