หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วยการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เรื่อง “โรคปวดหลัง” อบรมและสอน “การทำแหนมหมู” ที่สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค และอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การออมเงิน” ให้กับสตรีที่เคยก้าวพลาดต้องโทษจำคุกที่ใกล้ครบกำหนดพ้นโทษ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่