หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดกิจกรรม "เรียนภาษาไทยสนุกอย่างไร เด็กพายัพเท่านั้นที่รู้"

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดกิจกรรม "เรียนภาษาไทยสนุกอย่างไร เด็กพายัพเท่านั้นที่รู้"

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "เรียนภาษาไทยสนุกอย่างไร เด็กพายัพเท่านั้นที่รู้" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารไทย โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้คำศัพท์ พร้อมทั้งวิธีการทำส้มตำ และนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง BB203 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว