หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทันสื่อ "รู้ไว..ไหวตัวทัน" รู้เท่าทันสื่อมือถือ

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทันสื่อ "รู้ไว..ไหวตัวทัน" รู้เท่าทันสื่อมือถือ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทันสื่อ "รู้ไว...ไหวตัวทัน" รู้เท่าทันสื่อมือถือ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว