หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen's University, Canada

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen's University, Canada

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen's University, Canada ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560