หน้าหลัก     

อธิการบดีม.พายัพ ในฐานนะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee

teerasak ( 2017-04-28 15:35:03)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.พายัพ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14

sukitti ( 2017-04-27 15:31:06)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน Science & Technology Fair นำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-04-27 11:12:09)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการตีปีก : เตรียมลูกสู่โลกกว้าง เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษานิเทศฯ ที่จะสำเร็จการศึกษา

sukitti ( 2017-04-26 15:31:38)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ สอบไล่ปลายภาค ภาคปฏิบัติรายวิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และรายวิชาการจัดการครัวและการประกอบอาหาร

sukitti ( 2017-04-26 14:28:23)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการวิถีไทยสัญจร นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ

parinya_k ( 2017-04-24 14:05:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook.com/PYUOfficial)

kamolpat ( 2017-04-21 19:52:30)

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ภาระกิจแผนงานและทรัพยาบุคคล) นำบุคลากรในสังกัด เข้าดำหัวอธิการบดี เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

teerasak ( 2017-04-21 14:20:33)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เข้าดำหัว อธิการบดี เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

teerasak ( 2017-04-21 14:18:58)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรในสังกัดฝ่ายวิชาการ เข้าดำหัวอธิการบดี เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

teerasak ( 2017-04-21 10:14:41)

นายกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ นำคณะกรรมการสโมสร และตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้าดำหัว อธิการบดี เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

teerasak ( 2017-04-21 10:01:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันอีสเตอร์ ฉลองชัยพระเยซูคืนพระชนม์

sukitti ( 2017-04-19 16:38:36)

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยในแคว้น Galicia ประเทศสเปน SPAIN - INTERPRAX - PAYAP UNIVERSITY 2017

kamolpat ( 2017-04-18 16:17:11)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับคุณนวรัตน์ กุณฑล ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสดำหัวในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

teerasak ( 2017-04-18 13:09:07)

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ และร้านวัวลายหัตถเวช จัดงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน สอนการนวดแผนไทย..ฟรี..

kamolpat ( 2017-04-04 15:55:36)