หน้าหลัก     

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-24 11:06:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าดวงเดือน จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "น้อมเกล้าฯถวายสักการะมหาราชสยาม HOMAGE TO THE GREAT THAI KINGS"

kamolpat ( 2017-08-23 14:22:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

sukitti ( 2017-08-21 14:49:16)

คุณปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-08-21 10:24:39)

คุณเจ สุรเสน กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-21 10:24:11)

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-21 10:23:51)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560”

sukitti ( 2017-08-20 20:07:17)

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ วาระปีบริหาร 2560 - 2561 เข้าพบอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-19 13:44:41)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงิน การธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

kamolpat ( 2017-08-18 17:53:15)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3

kamolpat ( 2017-08-18 17:28:43)

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2017-08-17 15:58:38)

ผู้แทนธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-17 15:55:53)

อธิการบดีม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน

teerasak ( 2017-08-17 15:48:41)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

poramaporn ( 2017-08-17 10:49:51)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนบ้านธิ เพื่อฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95

poramaporn ( 2017-08-17 10:44:56)