หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา 2561

kamolpat ( 2018-06-13 19:34:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี

kamolpat ( 2018-06-13 19:29:20)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 3

waraporn ( 2018-06-13 09:16:57)

ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต

sukitti ( 2018-06-11 10:58:50)

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันระลึกสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ครบรอบ 100 ปี

teerasak ( 2018-06-08 10:16:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

sukitti ( 2018-06-06 15:13:48)

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ มอบฝาอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการ

waraporn ( 2018-06-06 12:00:04)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเก็บรักษาและการนำเสนอวัตถุจัดแสดงทางประวัติศาสตร์”

waraporn ( 2018-06-05 14:49:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรนักศึกษา "เพชรพายัพ"

sukitti ( 2018-06-01 15:44:26)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

sukitti ( 2018-06-01 14:34:51)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบริหาร 2560

kamolpat ( 2018-05-30 16:01:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

kamolpat ( 2018-05-30 11:13:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

kamolpat ( 2018-05-30 09:52:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

kamolpat ( 2018-05-30 09:46:38)

ภาพบรรยากาศ พิธีติดเข็มผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 92 ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

kamolpat ( 2018-05-25 20:15:06)