หน้าหลัก     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee

kamolpat ( 2017-10-20 15:45:09)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee

teerasak ( 2017-10-19 15:35:29)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-10-19 14:58:06)

ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-10-18 16:45:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-10-17 15:09:06)

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทันสื่อ "รู้ไว..ไหวตัวทัน" รู้เท่าทันสื่อมือถือ

kamolpat ( 2017-10-11 18:58:08)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ Let's Change

kamolpat ( 2017-10-11 18:51:12)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดกิจกรรม "เรียนภาษาไทยสนุกอย่างไร เด็กพายัพเท่านั้นที่รู้"

kamolpat ( 2017-10-11 18:45:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิทยุรวมการเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ "ร้อยใจพสกนิกรชาวเชียงใหม่ น้อมถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย"

kamolpat ( 2017-10-09 15:22:03)

นางสาวมึดา นาวานาถ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกแด่ อาจารย์ ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-10-06 15:27:42)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่

kamolpat ( 2017-10-05 17:06:24)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นำนักศึกษาร่วมโครงการ "วิถีไทยสัญจร"

kamolpat ( 2017-10-05 15:58:32)

ม.พายัพ ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน - ภาคการศึกษา"

kamolpat ( 2017-10-05 15:14:05)

ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ ต้อนรับ Professor Koji Kobata, Professor of International Center from University of Fukui, Japan

waraporn ( 2017-10-03 13:10:21)

งานสหกิจศึกษาฯ จัดปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

waraporn ( 2017-10-03 13:00:28)