หน้าหลัก     

คณะกรรมการโครงการเพื่อเด็กไทย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

waraporn ( 2018-02-22 15:55:15)

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

kamolpat ( 2018-02-22 14:00:18)

อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร

teerasak ( 2018-02-19 15:38:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน International Day ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันงดงามของแต่ละประเทศ

kamolpat ( 2018-02-17 17:22:53)

ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ ปีที่ 44 ก้าวสู่ปีที่ 45 และพิธีแต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2018-02-17 10:31:06)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 44 ปี ก้าวสู่ปีที่ 45

kamolpat ( 2018-02-15 16:00:15)

ผู้บริหาร ม.พายัพ มอบทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

teerasak ( 2018-02-15 15:14:42)

หอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง เขตแม่คาว จัดโครงการ แบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง

kwanchanok ( 2018-02-15 11:11:35)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

kamolpat ( 2018-02-13 16:40:22)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและแนะนำตัว

teerasak ( 2018-02-13 14:24:27)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560

poramaporn ( 2018-02-12 14:31:08)

ม.พายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561

kamolpat ( 2018-02-09 17:24:16)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมงาน วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม

poramaporn ( 2018-02-09 15:47:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแถลงข่าวกิจกรรมและงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

kamolpat ( 2018-02-09 11:18:44)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม

kamolpat ( 2018-02-08 19:18:39)