หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานกงสุลอเมริกัน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

kamolpat ( 2017-11-18 22:19:08)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด

kamolpat ( 2017-11-17 14:39:13)

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ พี่สอนน้อง

kamolpat ( 2017-11-15 16:34:00)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen's University, Canada

teerasak ( 2017-11-13 13:17:49)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

kamolpat ( 2017-11-11 21:54:30)

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

sukitti ( 2017-11-11 16:05:49)

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

sukitti ( 2017-11-11 13:11:56)

บรรยากาศวันซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

kamolpat ( 2017-11-11 08:06:20)

บรรยากาศวันซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

sukitti ( 2017-11-10 14:28:30)

บรรยากาศการถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

sukitti ( 2017-11-10 12:45:38)

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน แผนกจ่ายกลางโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

poramaporn ( 2017-11-09 11:56:09)

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงานแผนกโภชนาการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

poramaporn ( 2017-11-09 11:48:41)

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับ Arthur and Phyllis Mann, Area Directors Southeast Asia, Canada

teerasak ( 2017-11-09 09:22:44)

อธิการบดีม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นที่ 40

kamolpat ( 2017-11-08 12:41:05)

อธิการบดีม.พายัพ รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

teerasak ( 2017-11-08 09:23:41)