หน้าหลัก     

ประธานชมรมครูเก่า P.R.C. และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พายัพ

teerasak ( 2017-09-18 11:39:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงคอนเสิร์ต)

kamolpat ( 2017-09-18 10:46:50)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงประกวดดาวเดือน)

kamolpat ( 2017-09-18 10:36:24)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (พิธีรับขวัญ)

kamolpat ( 2017-09-18 10:33:48)

ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr. Yung Lung Lee, President of Chang Jung Christian University และคณะ

teerasak ( 2017-09-16 09:59:37)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

kamolpat ( 2017-09-14 15:41:14)

ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล

teerasak ( 2017-09-13 16:03:04)

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก โดยจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ WETV ในเร็วๆ นี้

kamolpat ( 2017-09-13 15:55:35)

Southeast Asian Studies Program ม.พายัพ จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

waraporn ( 2017-09-12 11:11:27)

ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พายัพ

teerasak ( 2017-09-11 14:53:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University

sukitti ( 2017-09-11 09:25:56)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 ที่มาเยี่ยมเยียนคณะนิเทศศาสตร์

teerasak ( 2017-09-08 17:09:48)

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี ม.พายัพ

teerasak ( 2017-09-06 15:56:35)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน"

asada ( 2017-09-06 15:44:41)

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน

sukitti ( 2017-09-06 11:01:49)