หน้าหลัก     

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2018-01-23 16:30:00)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-23 16:29:23)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคุณธัญดา ธนาวงค์ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-22 16:19:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการปฏิรูปวัฒนธรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมแห่งนครเฉิงตู

kamolpat ( 2018-01-19 14:49:20)

อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

teerasak ( 2018-01-17 11:07:51)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Mr. Alexis Sirkia , CTO of GSR และนำชมหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-01-16 15:04:42)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561

sukitti ( 2018-01-12 17:03:01)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561

sukitti ( 2018-01-12 17:00:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

kamolpat ( 2018-01-12 16:47:34)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018

kamolpat ( 2018-01-12 16:41:38)

ประธานและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 อธิการบดี

teerasak ( 2018-01-12 15:39:15)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคุณนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย Chief Executives of Sales เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี และคณะ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-12 15:38:26)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคุณวุฒิชัย จึงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ภาคเหนือ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และคณะ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-12 15:37:29)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Double A (1991) Public Company Limited และคณะ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-12 15:35:55)

คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มอบเสื้อสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-01-09 08:45:49)