หน้าหลัก     

ภาพบรรยากาศ พิธีติดเข็มผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 92 ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

kamolpat ( 2018-05-25 20:15:06)

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร ม.พายัพ ให้การต้อนรับ คณะจากกองคคีปกครองและคดีและแพ่ง ในโอกาสที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝึกอบรมการใช้งานระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและทางแพ่ง

waraporn ( 2018-05-24 16:23:22)

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI Day – พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ

teerasak ( 2018-05-24 16:05:44)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการแสดงนานาชาติ ชุด ในหลวงของแผ่นดิน

sukitti ( 2018-05-24 11:41:49)

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) และข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประชุมร่างแผนแม่บทพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๖๑-๒๕๘๐

teerasak ( 2018-05-24 09:01:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการ เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุการทำงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2018-05-23 14:36:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการ เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุการทำงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2018-05-23 14:29:59)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการ เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุการทำงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2018-05-23 13:41:32)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนร่วมงาน Thai Festival in Shanghai 2018

sukitti ( 2018-05-21 11:23:43)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการขายสำหรับพนักงาน 7 Eleven รุ่นที่ 1

sukitti ( 2018-05-21 08:40:47)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

poramaporn ( 2018-05-20 20:36:45)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ นำนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล และระบบการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

poramaporn ( 2018-05-20 17:19:13)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับเครือข่ายชุมชนและผู้สนใจทั่วไป

waraporn ( 2018-05-18 09:13:21)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลแขวงเวียงจันทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2018

poramaporn ( 2018-05-17 14:16:50)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2018-05-11 16:43:22)