หน้าหลัก     

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินการของคณะวิชา/สาขาวิชา (กลุ่ม 1)

teerasak ( 2017-05-31 16:25:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559

sukitti ( 2017-05-31 14:44:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559

sukitti ( 2017-05-31 14:42:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559

sukitti ( 2017-05-31 14:38:22)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Honghe University, China

sukitti ( 2017-05-31 13:52:00)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีบริหาร 2559

kamolpat ( 2017-05-30 14:13:25)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก College of Saint Benedict and Saint John's, Minnesota, USA

sukitti ( 2017-05-30 10:29:22)

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่องเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพ

bapayap ( 2017-05-24 15:40:23)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีมอบหมวกให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

sukitti ( 2017-05-22 13:34:42)

Southeast Asian Studies Program ม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก Lee University, USA.

sukitti ( 2017-05-22 11:03:58)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับผู้แทนจาก World Fair Trade Organization ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทย 256

teerasak ( 2017-05-19 10:44:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 46 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

kamolpat ( 2017-05-16 11:02:20)

สาขาการวิชาตลาด มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กไทย

kamolpat ( 2017-05-15 15:46:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-05-11 08:54:38)

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

kamolpat ( 2017-05-08 11:27:42)