หน้าหลัก     

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2017-07-31 18:27:10)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

poramaporn ( 2017-07-31 16:13:42)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

kamolpat ( 2017-07-28 17:32:43)

มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิด "65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวาย 65 พรรษา"

kamolpat ( 2017-07-28 17:25:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานวิจัย / งานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน"

kamolpat ( 2017-07-26 16:28:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแสดงคอนเสิร์ต เพื่อสร้างสนุกสนานให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2017-07-26 10:33:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม Inspiration for Freshmen เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำกิจกรรมระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-07-26 10:29:47)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม U - Tour พานักศึกษาใหม่เยี่ยมชมหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

sukitti ( 2017-07-26 10:06:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม "Payap Freshy Preparation” เพื่อสร้างความเข้าใจและให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-07-25 16:29:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น และทราบข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยและการบริการเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

sukitti ( 2017-07-24 16:57:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับและสร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้ปกครองระหว่างที่บุตรหลานศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-07-24 11:21:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในงานเลี้ยงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2017-07-24 09:31:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

kamolpat ( 2017-07-21 17:23:20)

อธิการบดีม.พายัพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นปอเทือง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรวมพลังพายัพ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

kamolpat ( 2017-07-21 17:14:34)

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ Show & Share

kamolpat ( 2017-07-21 17:11:30)