หน้าหลัก     

งานสหกิจศึกษาฯ จัดปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาให้นักศึกษารายวิชา FS 496 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

sukitti ( 2017-05-04 10:24:34)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Dr. Yung-Lung Lee อธิการบดี Chang Jung Christian University ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

teerasak ( 2017-05-03 16:24:46)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะจากคริสตจักรพายัพ เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อตกลงความร่วมมือในการตอบสนองพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-05-03 16:24:26)

ม.พายัพ จัดประชุมนำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559 - 2561 สู่แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2017-05-01 16:05:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน

sukitti ( 2017-05-01 10:33:49)

อธิการบดีม.พายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee

teerasak ( 2017-04-28 15:35:03)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.พายัพ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14

sukitti ( 2017-04-27 15:31:06)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน Science & Technology Fair นำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-04-27 11:12:09)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการตีปีก : เตรียมลูกสู่โลกกว้าง เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษานิเทศฯ ที่จะสำเร็จการศึกษา

sukitti ( 2017-04-26 15:31:38)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ สอบไล่ปลายภาค ภาคปฏิบัติรายวิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และรายวิชาการจัดการครัวและการประกอบอาหาร

sukitti ( 2017-04-26 14:28:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook.com/PYUOfficial)

kamolpat ( 2017-04-21 19:52:30)

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ภาระกิจแผนงานและทรัพยาบุคคล) นำบุคลากรในสังกัด เข้าดำหัวอธิการบดี เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

teerasak ( 2017-04-21 14:20:33)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เข้าดำหัว อธิการบดี เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

teerasak ( 2017-04-21 14:18:58)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรในสังกัดฝ่ายวิชาการ เข้าดำหัวอธิการบดี เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

teerasak ( 2017-04-21 10:14:41)

นายกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ นำคณะกรรมการสโมสร และตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้าดำหัว อธิการบดี เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

teerasak ( 2017-04-21 10:01:57)