หน้าหลัก     

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ จัดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษา Walking Tree from America

sukitti ( 2017-07-21 10:46:25)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ให้ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Honghe University

sukitti ( 2017-07-21 10:35:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-07-19 16:05:16)

อธิการบดีม.พายัพ แสดงความยินดีกับ อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

teerasak ( 2017-07-18 15:00:08)

สำนักวิจัย ม.พายัพ จัดพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและบริการวิชาการ

kamolpat ( 2017-07-18 14:14:32)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา “สายลมใต้เงาปีก” ครั้งที่ 5

onuma ( 2017-07-17 13:48:54)

อธิการบดีม.พายัพ แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ"สร้างนักบริหารดีและเก่ง"

teerasak ( 2017-07-17 13:19:24)

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากสภาเภสัชกรรม

teerasak ( 2017-07-17 11:39:22)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และฉลองก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

poramaporn ( 2017-07-14 14:47:12)

ฝ่ายบริหาร จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานฝ่ายบริหาร เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และปรึกษาหารือถึงการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

sukitti ( 2017-07-14 09:25:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสโมสรอาจารย์ สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน และสโมสรนักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

sukitti ( 2017-07-05 14:24:20)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

kamolpat ( 2017-07-04 16:23:00)

อธิการบดี ม.พายัพ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ประจำปี 2560

teerasak ( 2017-07-04 10:00:17)

อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมเยียนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

poramaporn ( 2017-07-03 10:13:57)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรม Happy workplace (5 ส)

poramaporn ( 2017-07-03 10:10:26)