หน้าหลัก     

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

poramaporn ( 2017-07-03 10:07:29)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดงาน "อำลาและแสดงความรัก" แก่ อาจารย์ศิริลักษณ์ อุ่นเมือง

poramaporn ( 2017-07-03 10:01:04)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดงาน Open house

poramaporn ( 2017-07-03 09:42:13)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำสถาบันอุดมศึกษาไทย - เมียนมา ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

teerasak ( 2017-06-30 16:21:05)

สำนักงานศาสนกิจ ม.พายัพ จัดวันรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำพันธกิจรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกัน

sukitti ( 2017-06-28 13:44:50)

สำนักงานศาสนกิจ ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้า ในวันรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อคิดหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้า

sukitti ( 2017-06-28 10:58:44)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เป็นวิทยากร Foot care in diabetic patients: a workshop for practice

poramaporn ( 2017-06-27 12:47:48)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Ms. Trudy Loo , Senior Manager for Development United Board for Christian Higher Education in Asia ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-06-26 13:30:31)

สมาคมศิษย์เก่า ม.พายัพ จัดเสวนาหัวข้อ โลกเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนพายัพจะเดินอย่างไรใน 5 ปีข้างหน้า

kamolpat ( 2017-06-25 12:37:13)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก Charles Sturt University, Melbourne, Australia

poramaporn ( 2017-06-20 13:56:58)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ นำคณาจารย์พร้อมนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ

poramaporn ( 2017-06-20 13:52:45)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Murdoch University

poramaporn ( 2017-06-20 13:48:42)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

sukitti ( 2017-06-16 12:23:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรหัส 56 สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องในโอกาสประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University ประเทศจีน

sukitti ( 2017-06-15 09:35:35)

ม.พายัพ ร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านธิเมือง 3 ไต เสน่ห์มัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ครั้งที่ 1

asada ( 2017-06-13 14:18:52)