หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับมอบทุนพระราชทาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

sukitti ( 2017-03-14 11:33:41)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับ Visiting staffs and students จาก Valparaiso University

sukitti ( 2017-03-14 11:19:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7

sukitti ( 2017-03-14 10:14:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย - จีน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

kamolpat ( 2017-03-13 17:34:58)

ม.พายัพ ต้อนรับคณะจาก วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในโอกาสดูงานการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

teerasak ( 2017-03-13 15:58:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมและดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2017-03-13 13:49:56)

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Valparaiso University, College of Nursing

teerasak ( 2017-03-10 08:23:26)

สำนักหอสมุด ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

sukitti ( 2017-03-09 16:33:55)

สำนักหอสมุด ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

sukitti ( 2017-03-09 16:32:19)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

teerasak ( 2017-03-08 14:27:57)

นักศึกษารายวิชา GE 111 สัจจะ - บริการ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการเดินเก็บขยะจากผู้ที่มาเที่ยวถนนคนเดินวันอาทิตย์

sukitti ( 2017-03-08 09:24:01)

ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในการไว้อาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คอนรัด คิงศ์ฮิลล์ อดีตผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-03-06 09:07:13)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA จัดสัมมนาเรื่อง Doing Business in Thailand

bapayap ( 2017-03-03 18:41:26)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

sukitti ( 2017-03-02 10:36:41)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ต้อนรับ Dr. mae Llamas และ Dean Ricver Ureta ผู้บริหารจาก University of St. La Salle , Philippines

teerasak ( 2017-02-28 14:49:52)