หน้าหลัก     

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีมอบหมวกให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

sukitti ( 2017-05-22 13:34:42)

Southeast Asian Studies Program ม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก Lee University, USA.

sukitti ( 2017-05-22 11:03:58)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับผู้แทนจาก World Fair Trade Organization ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทย 256

teerasak ( 2017-05-19 10:44:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 46 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

kamolpat ( 2017-05-16 11:02:20)

สาขาการวิชาตลาด มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กไทย

kamolpat ( 2017-05-15 15:46:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-05-11 08:54:38)

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

kamolpat ( 2017-05-08 11:27:42)

งานสหกิจศึกษาฯ จัดปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาให้นักศึกษารายวิชา FS 496 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

sukitti ( 2017-05-04 10:24:34)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Dr. Yung-Lung Lee อธิการบดี Chang Jung Christian University ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

teerasak ( 2017-05-03 16:24:46)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะจากคริสตจักรพายัพ เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อตกลงความร่วมมือในการตอบสนองพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-05-03 16:24:26)

ม.พายัพ จัดประชุมนำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559 - 2561 สู่แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2017-05-01 16:05:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน

sukitti ( 2017-05-01 10:33:49)

อธิการบดีม.พายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee

teerasak ( 2017-04-28 15:35:03)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.พายัพ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14

sukitti ( 2017-04-27 15:31:06)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน Science & Technology Fair นำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-04-27 11:12:09)