หน้าหลัก     

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาศิษยาภิบาลทั่วประเทศ

sukitti ( 2017-02-22 17:04:32)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่3)

sukitti ( 2017-02-20 13:14:18)

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันทักษะความรู้ด้านบริหารธุรกิจ Management Fair ครั้งที่ 10

bapayap ( 2017-02-20 10:43:46)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน

poramaporn ( 2017-02-17 13:32:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-02-16 16:23:32)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมมอบทุนการศึกษา และโล่เกียรติยศ "ศิษย์เก่าทรงคุณค่า"

sukitti ( 2017-02-16 15:07:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 43 ก้าวสู่ปีที่ 44

sukitti ( 2017-02-16 14:53:59)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 43 ก้าวสู่ปีที่ 44

sukitti ( 2017-02-16 14:50:05)

อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬายิงปืนอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

teerasak ( 2017-02-16 08:30:48)

อธิการบดี ให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"

teerasak ( 2017-02-16 08:25:25)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "HRM สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2559

bapayap ( 2017-02-15 14:44:51)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ ตามคำสอนพ่อ" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเฮียงไทยธำรงค์

sukitti ( 2017-02-15 10:03:07)

สำนักศึกษาทั่วไป นำนักศึกษารายวิชา GE 111 ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 ฝาย ในพื้นที่ป่าชุมชมบ้านป่าสักงาม

sukitti ( 2017-02-14 09:24:30)

สำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมบริการสังคม ภาคการศึกษาที่ 2 "โรงปุ๋ยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยพายัพ"

sukitti ( 2017-02-14 09:13:12)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยนานานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน International Day 2017

sukitti ( 2017-02-12 18:52:07)