หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย พ.ศ. 2560

kamolpat ( 2017-02-11 17:01:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย พ.ศ. 2560

kamolpat ( 2017-02-10 16:21:09)

สำนักสื่อสารองค์กร นำผู้ผลิตรายการ WETV TALK บันทึกเทปสนทนา อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.พายัพ

sukitti ( 2017-02-08 15:54:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิดโครงการ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4

kamolpat ( 2017-02-08 15:04:14)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาจาก Soochow University, Taipei, ไต้หวัน

sukitti ( 2017-02-07 08:58:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพแถลงข่าวการจัด "การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7"

sukitti ( 2017-02-06 15:16:43)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สสอท.

teerasak ( 2017-02-06 14:45:03)

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค จากการแข่งขันเขียนแผน IMC โครงการ AIS BrandAge Award

teerasak ( 2017-02-06 08:58:20)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ Mr. Karashima Aijiro และคณะ จากบริษัท Asfon Trust Network ประเทศญี่ปุ่น

teerasak ( 2017-02-06 08:36:47)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน "เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ" ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

kamolpat ( 2017-02-05 17:09:45)

นักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 "สานศิลป์ ถิ่นสองแคว"

sukitti ( 2017-02-03 14:39:01)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

kamolpat ( 2017-02-03 14:34:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง

kamolpat ( 2017-01-31 16:16:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ / สถาบัน

kamolpat ( 2017-01-31 16:05:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

kamolpat ( 2017-01-31 15:55:55)