หน้าหลัก     

สำนักสื่อสารองค์กร มอบของขวัญให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน 2560

sukitti ( 2017-01-30 15:10:38)

มูลนิธิองค์กรแฟร์เทรดโลกเอเชีย จัดพิธีเปิดสำนักงานประจำประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

kamolpat ( 2017-01-30 14:00:20)

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16

kamolpat ( 2017-01-27 16:23:44)

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดบรรยายวิชาการ “แนวทางการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์” สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

kamolpat ( 2017-01-27 15:54:53)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-01-25 16:34:29)

สำนักงานศาสนกิจ ม.พายัพ จัดนมัสการรวมพลังพายัพ เพื่อแสดงถึงความรัก ความเชื่อศรัทธา ความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

kamolpat ( 2017-01-25 16:31:44)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเศรษฐศาสตร์สู่ขุนตาน ครั้งที่ 17

sukitti ( 2017-01-24 09:05:34)

อธิการบดี ต้อนรับ อาจารย์ตวงทิพย์ เจริญยิ่ง นายกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

teerasak ( 2017-01-24 08:26:23)

สาขาวิชาการตลาด จัดงาน Gather Carnival Fair (งานขายสินค้าจากบริษัทจำลองสาขาวิชาการตลาด)

sukitti ( 2017-01-23 10:06:33)

อธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Beijing Vocational College of Labour and Security จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

teerasak ( 2017-01-20 14:26:51)

องค์การนักศึกษา จัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาพายัพเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-01-19 08:33:55)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ออกค่ายพายัพอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนบ้านแม่กองคา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

onuma ( 2017-01-17 17:56:50)

อธิการบดี ต้อนรับ คุณสุริยนต์ ชมดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ ในโอกาสที่มาลงนามสัญญาจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

teerasak ( 2017-01-17 11:16:57)

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ศึกษาดูงานการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

sukitti ( 2017-01-17 09:04:41)

ม.พายัพ นำนักศึกษาร่วมโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย "พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติดพลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0"

sukitti ( 2017-01-16 10:18:35)