หน้าหลัก     

สาขาวิชาการตลาด จัดการบรรยาย สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0

kamolpat ( 2017-03-27 11:08:03)

สาขาวิชาการตลาด จัดการบรรยาย สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0

kamolpat ( 2017-03-24 15:11:38)

สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการลูกทุ่งการตลาด ปีที่ 32 ตำนานเล่าขาน 32 ปี โก๋หลังวัง

sukitti ( 2017-03-23 09:20:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

teerasak ( 2017-03-22 15:34:12)

อธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. คอนรัด คิงศ์ฮิลล์

sukitti ( 2017-03-16 16:01:59)

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดโครงการอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2559

kwanchanok ( 2017-03-15 20:42:47)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท

poramaporn ( 2017-03-14 22:21:56)

มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับมอบทุนพระราชทาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

sukitti ( 2017-03-14 11:33:41)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับ Visiting staffs and students จาก Valparaiso University

sukitti ( 2017-03-14 11:19:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7

sukitti ( 2017-03-14 10:14:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย - จีน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

kamolpat ( 2017-03-13 17:34:58)

ม.พายัพ ต้อนรับคณะจาก วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในโอกาสดูงานการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

teerasak ( 2017-03-13 15:58:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมและดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2017-03-13 13:49:56)

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Valparaiso University, College of Nursing

teerasak ( 2017-03-10 08:23:26)

สำนักหอสมุด ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

sukitti ( 2017-03-09 16:33:55)