หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุน การแข่งขัน Payap Rally

teerasak ( 2017-01-13 16:18:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดย เทศบาลตำบลแม่แฝก

sukitti ( 2017-01-13 14:23:33)

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-01-12 15:32:17)

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร เข้าพบปะเยี่ยมเยียนในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-01-12 10:24:29)

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร เข้าพบปะเยี่ยมเยียนในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-01-12 10:20:22)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จัดนมัสการในเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2560

kamolpat ( 2017-01-11 14:43:04)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ต้อนรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

sukitti ( 2017-01-11 10:05:05)

อธิการบดี ต้อนรับคุณศุภลักษณ์ พรหมกันธา ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าข่อย และคณะ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560

teerasak ( 2017-01-11 09:31:41)

อธิการบดี ต้อนรับคุณโกวิทย์ ทองเจริญ พร้อมคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560

teerasak ( 2017-01-11 09:31:01)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-01-11 09:30:05)

อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่

kamolpat ( 2017-01-10 13:51:00)

อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่

kamolpat ( 2017-01-10 13:49:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

kamolpat ( 2017-01-06 15:08:24)

สำนักสื่อสารองค์กร มอบของขวัญให้กับสื่อมวลชน และผู้สนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560

kamolpat ( 2017-01-06 15:03:31)

สำนักงานเลขานุการสภาม.พายัพ และ สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-01-06 13:55:42)