หน้าหลัก     

สำนักหอสมุด ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

sukitti ( 2017-03-09 16:32:19)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

teerasak ( 2017-03-08 14:27:57)

นักศึกษารายวิชา GE 111 สัจจะ - บริการ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการเดินเก็บขยะจากผู้ที่มาเที่ยวถนนคนเดินวันอาทิตย์

sukitti ( 2017-03-08 09:24:01)

ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในการไว้อาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คอนรัด คิงศ์ฮิลล์ อดีตผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-03-06 09:07:13)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA จัดสัมมนาเรื่อง Doing Business in Thailand

bapayap ( 2017-03-03 18:41:26)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

sukitti ( 2017-03-02 10:36:41)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ต้อนรับ Dr. mae Llamas และ Dean Ricver Ureta ผู้บริหารจาก University of St. La Salle , Philippines

teerasak ( 2017-02-28 14:49:52)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาศิษยาภิบาลทั่วประเทศ

sukitti ( 2017-02-22 17:04:32)

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่3)

sukitti ( 2017-02-20 13:14:18)

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันทักษะความรู้ด้านบริหารธุรกิจ Management Fair ครั้งที่ 10

bapayap ( 2017-02-20 10:43:46)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน

poramaporn ( 2017-02-17 13:32:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานเลี้ยงขอบคุณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-02-16 16:23:32)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมมอบทุนการศึกษา และโล่เกียรติยศ "ศิษย์เก่าทรงคุณค่า"

sukitti ( 2017-02-16 15:07:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 43 ก้าวสู่ปีที่ 44

sukitti ( 2017-02-16 14:53:59)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 43 ก้าวสู่ปีที่ 44

sukitti ( 2017-02-16 14:50:05)