หน้าหลัก     

อธิการบดี ต้อนรับ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560

teerasak ( 2017-01-06 13:53:28)

อธิการบดี และคณะผู้บริหารม.พายัพ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-01-06 13:24:37)

อธิการบดี ต้อนรับ คุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560

teerasak ( 2017-01-06 13:14:32)

อธิการบดี ต้อนรับผู้แทนจากร้าน UFM Bakery House มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560

teerasak ( 2017-01-04 15:31:57)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ อาจารย์มนุญวัฒนา ศิริสุจิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560

teerasak ( 2017-01-04 15:22:30)

สำนักสื่อสารองค์กร มอบของขวัญให้กับสื่อมวลชน และผู้สนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560

kamolpat ( 2017-01-04 15:16:23)

อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

teerasak ( 2017-01-04 15:15:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2558

kamolpat ( 2016-11-12 22:30:44)

ภาพบรรยากาศในวันรับปริญญา 12 พฤศจิกายน 2559

waraporn ( 2016-11-12 15:56:37)

อธิการบดี ต้อนรับ ศาสนาจารย์วิลเลี่ยม เจ โยเดอร์ ที่มามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2016-09-29 15:12:52)

ม.พายัพ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 2

bapayap ( 2016-09-26 09:53:47)

องค์การนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

sukitti ( 2016-08-18 10:55:51)