หน้าหลัก     

อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬายิงปืนในการแข่งขันกีฬายิงปืนอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

teerasak ( 2017-02-16 08:30:48)

อธิการบดี ให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"

teerasak ( 2017-02-16 08:25:25)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "HRM สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2559

bapayap ( 2017-02-15 14:44:51)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ ตามคำสอนพ่อ" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเฮียงไทยธำรงค์

sukitti ( 2017-02-15 10:03:07)

สำนักศึกษาทั่วไป นำนักศึกษารายวิชา GE 111 ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 ฝาย ในพื้นที่ป่าชุมชมบ้านป่าสักงาม

sukitti ( 2017-02-14 09:24:30)

สำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมบริการสังคม ภาคการศึกษาที่ 2 "โรงปุ๋ยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยพายัพ"

sukitti ( 2017-02-14 09:13:12)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยนานานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน International Day 2017

sukitti ( 2017-02-12 18:52:07)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย พ.ศ. 2560

kamolpat ( 2017-02-11 17:01:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย พ.ศ. 2560

kamolpat ( 2017-02-10 16:21:09)

สำนักสื่อสารองค์กร นำผู้ผลิตรายการ WETV TALK บันทึกเทปสนทนา อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.พายัพ

sukitti ( 2017-02-08 15:54:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิดโครงการ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4

kamolpat ( 2017-02-08 15:04:14)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาจาก Soochow University, Taipei, ไต้หวัน

sukitti ( 2017-02-07 08:58:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพแถลงข่าวการจัด "การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7"

sukitti ( 2017-02-06 15:16:43)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สสอท.

teerasak ( 2017-02-06 14:45:03)

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค จากการแข่งขันเขียนแผน IMC โครงการ AIS BrandAge Award

teerasak ( 2017-02-06 08:58:20)