หน้าหลัก     

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ดร. พิศมัย ตรีวิชา ผู้แทนองค์กรชุมชน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

teerasak ( 2018-05-11 15:59:14)

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ Tianfu College of SWUFE

teerasak ( 2018-05-10 10:45:42)

อธิการบดี ม.พายัพ มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม "งานจดหมายเหตุเบื้องต้น"

teerasak ( 2018-05-07 09:37:43)

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

teerasak ( 2018-05-04 15:53:58)

อธิการบดี ม.พายัพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการ ERASMUS+ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ

teerasak ( 2018-05-04 15:36:26)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Rev.Dr. Seong Sang Lee, Elder Hong Daesoo and Elders of Wonju District Presbyterian Church, Korea (PCK)

teerasak ( 2018-04-30 14:47:26)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Dr. Bao Kham, Rector Mr. Lai Quoc Loc, Deputy Director of Research Management and International Cooperation Office University of Foreign Languages, Hue University, Vietnam.

teerasak ( 2018-04-30 14:32:41)

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-04-30 11:25:46)

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ผลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ 25 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561

onuma ( 2018-04-27 17:11:38)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดงาน Good Bye Senior : ลูก CA ฮ่วมใจ๋ ล้านนาไทยตี้ฮัก

onuma ( 2018-04-27 16:56:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันลาบเมือง ในงานดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีกัน

sukitti ( 2018-04-26 11:29:26)

มหาวิทยาลัยพายัพจัด “พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561”

kamolpat ( 2018-04-26 03:26:01)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโสและผู้บริหาร

sukitti ( 2018-04-25 22:44:41)

หอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง เขตแม่คาว จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา "คณะกรรมการหอพักนักศึกษา 2561"

kwanchanok ( 2018-04-23 10:09:02)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีดำหัวผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2018-04-23 08:59:14)