หน้าหลัก     

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Mr. Koji Takahara ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย J.F. Oberlin, Japan

sukitti ( 2017-09-04 09:47:00)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "จากขุนเขา สู่....ศิลปาชีพ"

kamolpat ( 2017-09-02 09:06:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

kamolpat ( 2017-08-31 09:57:02)

นายกิตติเทพ รุ่งเรืองวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม Shanghai Summer School 2017

sukitti ( 2017-08-31 09:37:35)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัด "พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค" ปีการศึกษา 2560

poramaporn ( 2017-08-31 08:17:56)

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

sukitti ( 2017-08-30 14:15:52)

ชมรมบุนนาคกอล์ฟคลับ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-30 13:53:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับนายโคสุเก ฮามาโมโต้ ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

kamolpat ( 2017-08-29 17:02:17)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

kamolpat ( 2017-08-29 16:46:49)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับคุณศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

teerasak ( 2017-08-29 14:29:06)

ศาสนาจารย์ธีรพงษ์ ชัยศรี ศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจคริสตจักรพายัพ อวยพรวันคล้ายวันเกิด อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีม.พายัพ

teerasak ( 2017-08-28 14:04:03)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพากันมาหาความหมาย

sukitti ( 2017-08-28 13:50:18)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

sukitti ( 2017-08-28 09:29:38)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษา ร่วม “โครงการเรียนรู้ สื่อสาร หมากลาน เจียงใหม่”

sukitti ( 2017-08-25 14:04:57)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 2560

poramaporn ( 2017-08-25 09:29:26)