หน้าหลัก     

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับคุณสหทัศ เที่ยงศรี นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ และคณะ

teerasak ( 2017-11-03 15:48:46)

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก SIL International ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-11-02 14:49:17)

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ ในยุค Thailand 4.0

waraporn ( 2017-11-02 13:43:30)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2017-11-02 08:37:07)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 และคณะ ที่มามอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวสิรินภา ทองมีศรี

teerasak ( 2017-10-31 16:17:55)

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับ Mr. Andrew Tan, Emmanuel Methodist Church, Malaysia และคณะ

teerasak ( 2017-10-27 15:49:15)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการ Chiang mai : The Land Of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล

sukitti ( 2017-10-27 12:10:16)

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มอบสมุดบันทึกแด่อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี

teerasak ( 2017-10-25 16:29:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในสัญญาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Campus Areement

teerasak ( 2017-10-20 16:34:52)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee

kamolpat ( 2017-10-20 15:45:09)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee

teerasak ( 2017-10-19 15:35:29)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-10-19 14:58:06)

ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-10-18 16:45:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-10-17 15:09:06)

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทันสื่อ "รู้ไว..ไหวตัวทัน" รู้เท่าทันสื่อมือถือ

kamolpat ( 2017-10-11 18:58:08)