หน้าหลัก     

ม.พายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน เรื่อง “เทคนิคการร้องเพลงลิเก” ในงาน CMU-KM Day 2560

sukitti ( 2017-08-24 16:56:08)

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 - Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม"

teerasak ( 2017-08-24 16:24:18)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ Mr. Hunter Farrell,Director of the World Mission Initiative และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-08-24 15:28:35)

อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี เข้ารายงานการเข้าร่วมอบรม Summer Institute เรื่อง Leadership and Management in Higher Education.

teerasak ( 2017-08-24 15:16:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าดวงเดือน จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "น้อมเกล้าฯถวายสักการะมหาราชสยาม HOMAGE TO THE GREAT THAI KINGS"

kamolpat ( 2017-08-23 14:22:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

sukitti ( 2017-08-21 14:49:16)

คุณปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-08-21 10:24:39)

คุณเจ สุรเสน กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-21 10:24:11)

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-21 10:23:51)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560”

sukitti ( 2017-08-20 20:07:17)

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ วาระปีบริหาร 2560 - 2561 เข้าพบอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-19 13:44:41)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงิน การธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

kamolpat ( 2017-08-18 17:53:15)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3

kamolpat ( 2017-08-18 17:28:43)

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2017-08-17 15:58:38)

ผู้แทนธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-17 15:55:53)