หน้าหลัก     

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน

sukitti ( 2017-09-22 14:27:52)

งานทุนการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2017-09-22 09:52:55)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เรื่อง "การทำลูกประคบสมุนไพร"

kamolpat ( 2017-09-21 14:13:51)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย ในโครงการเดินสายโชว์ตะกร้อ 999 โรงเรียน

sukitti ( 2017-09-21 10:10:26)

ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่สอง

kamolpat ( 2017-09-20 17:03:16)

ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบแรก

kamolpat ( 2017-09-20 16:52:57)

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”

waraporn ( 2017-09-20 11:08:41)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2017-09-20 10:20:01)

ประธานชมรมครูเก่า P.R.C. และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พายัพ

teerasak ( 2017-09-18 11:39:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงคอนเสิร์ต)

kamolpat ( 2017-09-18 10:46:50)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงประกวดดาวเดือน)

kamolpat ( 2017-09-18 10:36:24)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (พิธีรับขวัญ)

kamolpat ( 2017-09-18 10:33:48)

ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr. Yung Lung Lee, President of Chang Jung Christian University และคณะ

teerasak ( 2017-09-16 09:59:37)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

kamolpat ( 2017-09-14 15:41:14)

ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล

teerasak ( 2017-09-13 16:03:04)