หน้าหลัก     

อธิการบดีม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน

teerasak ( 2017-08-17 15:48:41)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

poramaporn ( 2017-08-17 10:49:51)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนบ้านธิ เพื่อฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95

poramaporn ( 2017-08-17 10:44:56)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-16 10:29:11)

ผู้บริหารและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

sukitti ( 2017-08-13 12:04:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 12 สิงหาคม 2560

kamolpat ( 2017-08-12 15:54:44)

ผู้แทนบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย เข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี ม.พายัพ

kamolpat ( 2017-08-11 16:15:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี (ปีการศึกษา 2559)

sukitti ( 2017-08-11 12:15:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี (ปีการศึกษา 2559)

sukitti ( 2017-08-11 12:13:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

sukitti ( 2017-08-11 12:11:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2017-08-11 12:08:57)

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รุ่นที่ 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-11 09:55:50)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-08-10 16:17:08)

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-09 21:59:54)

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-09 21:55:32)