หน้าหลัก     

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-09 21:54:04)

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-09 21:40:45)

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-09 21:34:55)

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-09 21:33:54)

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-09 21:32:33)

ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-09 21:21:54)

ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-08-09 21:20:31)

ม.พายัพ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ในการนมัสการวันระลึกคริสเตียนชนเผ่า

waraporn ( 2017-08-08 16:21:30)

อธิการบดีม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมเยียน พล.ต.ท. พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

sukitti ( 2017-08-08 15:39:55)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 10

poramaporn ( 2017-08-08 11:49:22)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดโครงการ 'สรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย' RD GO CAMPUS

kamolpat ( 2017-08-07 16:39:44)

โครงการ Southeast Studies Program นำ Ms. Eri Saito, Program Coordinator from Meiji Gakuin University เข้าพบอ.สันติสุข ชินพงศ์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

sukitti ( 2017-08-07 10:22:37)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.พายัพ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก Honghe University, China

sukitti ( 2017-08-07 10:18:53)

อธิการบดีม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

kamolpat ( 2017-08-04 09:28:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน Opening Ceremony of Chinese students of Payap University.

sukitti ( 2017-08-03 16:20:31)