หน้าหลัก     

ผู้แทนคุณพัลลภ ลาศุขะ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-08-01 13:55:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี

kamolpat ( 2017-08-01 11:45:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี

kamolpat ( 2017-08-01 11:29:30)

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-01 11:28:43)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2557 - 2559 ส่งมอบงานให้แก่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2560

teerasak ( 2017-08-01 11:00:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิดสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี

kamolpat ( 2017-08-01 10:13:52)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

poramaporn ( 2017-08-01 09:34:33)

การอบรมวิจัย"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" และ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"

poramaporn ( 2017-08-01 09:28:51)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2017-07-31 18:27:10)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

poramaporn ( 2017-07-31 16:13:42)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

kamolpat ( 2017-07-28 17:32:43)

มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิด "65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวาย 65 พรรษา"

kamolpat ( 2017-07-28 17:25:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานวิจัย / งานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน"

kamolpat ( 2017-07-26 16:28:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแสดงคอนเสิร์ต เพื่อสร้างสนุกสนานให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2017-07-26 10:33:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม Inspiration for Freshmen เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำกิจกรรมระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-07-26 10:29:47)