หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับนายโคสุเก ฮามาโมโต้ ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

kamolpat ( 2017-08-29 17:02:17)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

kamolpat ( 2017-08-29 16:46:49)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับคุณศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

teerasak ( 2017-08-29 14:29:06)

ศาสนาจารย์ธีรพงษ์ ชัยศรี ศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจคริสตจักรพายัพ อวยพรวันคล้ายวันเกิด อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีม.พายัพ

teerasak ( 2017-08-28 14:04:03)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพากันมาหาความหมาย

sukitti ( 2017-08-28 13:50:18)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

sukitti ( 2017-08-28 09:29:38)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษา ร่วม “โครงการเรียนรู้ สื่อสาร หมากลาน เจียงใหม่”

sukitti ( 2017-08-25 14:04:57)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 2560

poramaporn ( 2017-08-25 09:29:26)

ม.พายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน เรื่อง “เทคนิคการร้องเพลงลิเก” ในงาน CMU-KM Day 2560

sukitti ( 2017-08-24 16:56:08)

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 - Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม"

teerasak ( 2017-08-24 16:24:18)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ Mr. Hunter Farrell,Director of the World Mission Initiative และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-08-24 15:28:35)

อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี เข้ารายงานการเข้าร่วมอบรม Summer Institute เรื่อง Leadership and Management in Higher Education.

teerasak ( 2017-08-24 15:16:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าดวงเดือน จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "น้อมเกล้าฯถวายสักการะมหาราชสยาม HOMAGE TO THE GREAT THAI KINGS"

kamolpat ( 2017-08-23 14:22:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

sukitti ( 2017-08-21 14:49:16)

คุณปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-08-21 10:24:39)