หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม U - Tour พานักศึกษาใหม่เยี่ยมชมหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

sukitti ( 2017-07-26 10:06:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม "Payap Freshy Preparation” เพื่อสร้างความเข้าใจและให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-07-25 16:29:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น และทราบข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยและการบริการเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

sukitti ( 2017-07-24 16:57:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับและสร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้ปกครองระหว่างที่บุตรหลานศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2017-07-24 11:21:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในงานเลี้ยงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2017-07-24 09:31:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

kamolpat ( 2017-07-21 17:23:20)

อธิการบดีม.พายัพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นปอเทือง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรวมพลังพายัพ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

kamolpat ( 2017-07-21 17:14:34)

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ Show & Share

kamolpat ( 2017-07-21 17:11:30)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ จัดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษา Walking Tree from America

sukitti ( 2017-07-21 10:46:25)

ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ ให้ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Honghe University

sukitti ( 2017-07-21 10:35:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

kamolpat ( 2017-07-19 16:05:16)

อธิการบดีม.พายัพ แสดงความยินดีกับ อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ หัวหน้างานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

teerasak ( 2017-07-18 15:00:08)

สำนักวิจัย ม.พายัพ จัดพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและบริการวิชาการ

kamolpat ( 2017-07-18 14:14:32)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดค่ายอาสาพัฒนา “สายลมใต้เงาปีก” ครั้งที่ 5

onuma ( 2017-07-17 13:48:54)

อธิการบดีม.พายัพ แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ"สร้างนักบริหารดีและเก่ง"

teerasak ( 2017-07-17 13:19:24)