หน้าหลัก     

อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

teerasak ( 2018-01-17 11:07:51)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Mr. Alexis Sirkia , CTO of GSR และนำชมหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-01-16 15:04:42)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561

sukitti ( 2018-01-12 17:03:01)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561

sukitti ( 2018-01-12 17:00:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

kamolpat ( 2018-01-12 16:47:34)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018

kamolpat ( 2018-01-12 16:41:38)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคุณนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย Chief Executives of Sales เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี และคณะ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-12 15:38:26)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคุณวุฒิชัย จึงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ภาคเหนือ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และคณะ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-12 15:37:29)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Double A (1991) Public Company Limited และคณะ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-12 15:35:55)

คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มอบเสื้อสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-01-09 08:45:49)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คุณโกวิทย์ ทองเจริญ ผู้จัดการสุเทพสตูดิโอ มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

teerasak ( 2018-01-09 08:42:25)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ในการประชุมความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

teerasak ( 2018-01-08 16:28:43)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 อธิการบดี

teerasak ( 2018-01-08 16:16:15)

คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 อธิการบดี

teerasak ( 2018-01-08 15:53:51)

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

poramaporn ( 2018-01-05 13:36:27)