หน้าหลัก     

คุณเจ สุรเสน กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-21 10:24:11)

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-21 10:23:51)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560”

sukitti ( 2017-08-20 20:07:17)

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ วาระปีบริหาร 2560 - 2561 เข้าพบอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-19 13:44:41)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงิน การธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

kamolpat ( 2017-08-18 17:53:15)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3

kamolpat ( 2017-08-18 17:28:43)

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

kamolpat ( 2017-08-17 15:58:38)

ผู้แทนธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-17 15:55:53)

อธิการบดีม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน

teerasak ( 2017-08-17 15:48:41)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

poramaporn ( 2017-08-17 10:49:51)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนบ้านธิ เพื่อฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95

poramaporn ( 2017-08-17 10:44:56)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-16 10:29:11)

ผู้บริหารและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

sukitti ( 2017-08-13 12:04:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 12 สิงหาคม 2560

kamolpat ( 2017-08-12 15:54:44)

ผู้แทนบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย เข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี ม.พายัพ

kamolpat ( 2017-08-11 16:15:57)