หน้าหลัก     

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากสภาเภสัชกรรม

teerasak ( 2017-07-17 11:39:22)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และฉลองก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

poramaporn ( 2017-07-14 14:47:12)

ฝ่ายบริหาร จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานฝ่ายบริหาร เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และปรึกษาหารือถึงการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

sukitti ( 2017-07-14 09:25:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสโมสรอาจารย์ สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน และสโมสรนักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

sukitti ( 2017-07-05 14:24:20)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

kamolpat ( 2017-07-04 16:23:00)

อธิการบดี ม.พายัพ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ประจำปี 2560

teerasak ( 2017-07-04 10:00:17)

อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมเยียนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

poramaporn ( 2017-07-03 10:13:57)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรม Happy workplace (5 ส)

poramaporn ( 2017-07-03 10:10:26)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

poramaporn ( 2017-07-03 10:07:29)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดงาน "อำลาและแสดงความรัก" แก่ อาจารย์ศิริลักษณ์ อุ่นเมือง

poramaporn ( 2017-07-03 10:01:04)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดงาน Open house

poramaporn ( 2017-07-03 09:42:13)

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำสถาบันอุดมศึกษาไทย - เมียนมา ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

teerasak ( 2017-06-30 16:21:05)

สำนักงานศาสนกิจ ม.พายัพ จัดวันรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำพันธกิจรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกัน

sukitti ( 2017-06-28 13:44:50)

สำนักงานศาสนกิจ ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้า ในวันรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อคิดหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้า

sukitti ( 2017-06-28 10:58:44)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เป็นวิทยากร Foot care in diabetic patients: a workshop for practice

poramaporn ( 2017-06-27 12:47:48)