หน้าหลัก     

ม.พายัพ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ในการนมัสการวันระลึกคริสเตียนชนเผ่า

waraporn ( 2017-08-08 16:21:30)

อธิการบดีม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมเยียน พล.ต.ท. พูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

sukitti ( 2017-08-08 15:39:55)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 10

poramaporn ( 2017-08-08 11:49:22)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดโครงการ 'สรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย' RD GO CAMPUS

kamolpat ( 2017-08-07 16:39:44)

โครงการ Southeast Studies Program นำ Ms. Eri Saito, Program Coordinator from Meiji Gakuin University เข้าพบอ.สันติสุข ชินพงศ์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

sukitti ( 2017-08-07 10:22:37)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.พายัพ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก Honghe University, China

sukitti ( 2017-08-07 10:18:53)

อธิการบดีม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

kamolpat ( 2017-08-04 09:28:33)

ผู้แทนคุณพัลลภ ลาศุขะ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2017-08-01 13:55:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี

kamolpat ( 2017-08-01 11:45:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี

kamolpat ( 2017-08-01 11:29:30)

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

teerasak ( 2017-08-01 11:28:43)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2557 - 2559 ส่งมอบงานให้แก่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2560

teerasak ( 2017-08-01 11:00:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิดสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี

kamolpat ( 2017-08-01 10:13:52)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

poramaporn ( 2017-08-01 09:34:33)

การอบรมวิจัย"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" และ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"

poramaporn ( 2017-08-01 09:28:51)