หน้าหลัก      อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากระบบ Server ขัดข้อง

 มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งเรื่องระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้สามารถสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 Line@ : @payapuniversity (มี@นำหน้า) หรือ Facebook : PYUOfficial


พร้อมให้บริการนี้อีกครั้ง เร็วๆ นี้