หน้าหลัก      ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ


 


ผู้สนใจสมัครและรับทุนการศึกษา โปรดติดต่อสอบถาม "ศูนย์รับนักศึกษา" อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 240, 241