หน้าหลัก      ข่าวสารเวียนทราบ
1. มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นของตนเอง โดยมอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ประสานไปยังบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านไอทีเพื่อจำหน่ายสินค้าฯ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยในราคายุติธรรมและสามารถผ่อนชำระได้ภายใต้โครงการดังกล่าว รายละเอียดของโครงการและแบบฟอร์มการขออนุมัติสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://it.payap.ac.th บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยื่นแบบฟอร์มได้ที่สำนักเทคโนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฏาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478ต่อ 280
 
2. อ่านวารสาร Open House PYU Magazine ฉบับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 คลิกที่นี่


ติดต่อลงประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน ได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร email : ooc.pyu@gmail.com หรือโทร. 2544